งานประกอบและติดตั้งระบบลำเลียงด้วยสายพาน และงานผลิตถัง Dust Collector เพื่อดักฝุ่นทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม

Assignment Project