Modification & Maintenance Service บริษัทเราให้บริการในด้านงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน รวมถึงงานติดตั้งซ่อมแซมในโรงงานอุตสาหกรรมและแก๊ส ควบคู่กับการเป็นตัวแทนจำหน่ายวาล์วเพิ่มเติมอีกด้วย

Service Platform งานประกอบและติดตั้งพร้อมกับบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยทีมงานติดตั้งที่มีความชำนาญ และเครื่องมือภาคสนามครบครันที่พร้อมให้บริการลูกค้า ด้วยบริการแบบ One Stop Service